Новини

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Във връзка  с обявление от 02.12.2019 г. за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели с мандат 2020 - 2024 г. за Районен съд - Пазарджик в изпълнение на Решение №11, взето с Протокол №03 от редовно заседание на Общински съвет – Септември, проведено на 28.11.2019 г.

се удължава срока за прием на документи  до 31.01.2020 г. (включително).

Останалите условия в процедурата остават непроменени.

С обявлението от 02.12.2019 г. може да се запознаете тук.