Новини

НА 9 МАРТ 2020 СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 9 март 2020 година се проведе трето извънредно заседание на Общински съвет гр. Септември.

На заседанието бе избран временно изпълняващ длъжността кмет на община Септември за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Взетите решения може да видите тук.