Новини

СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ СЕ ОТЛАГА

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID-19, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването, 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ И ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2020 г. СЕ ОТЛАГАТ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 г.

С текста на Съобщението може да се запознаете тук.