Новини

ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2021 ГОДИНА

  • Печат

Във връзка  с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016  – 2020 година,  ежегодно до 30 април се приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември на основание чл. 36 б, ал.4 от  Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/.

С проекта на Годишния план може да се запознаете тук.