Новини

НОВА НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

На проведеното на 27.02.2020 г. заседание, Общински съвет - Септември прие нова Наредба за отглеждане на животни - домашни любимци на територията на Община Септември,

която отменя Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Община Септември и действия за ограничаване популацията на безстопанствени, безнадзорни и нерегистрирани кучета и котки.

С новата наредба може да се запознаете тук.