Новини

ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ВАРВАРА“, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ

  • Печат

Приемането на Тарифата за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Септември цели да се регламентира таксата за минерална вода, от която ще се сформират приходи и финансова устойчивост на общината.

Предлагания проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години цели да бъде определен размера на таксата за водовземане и ползване на минерална вода от Находище на минерална вода „Варвара“, както и таксите, които ще се заплащат при издаването на съответните разрешителни.

Целите, които се поставят, с приемането на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, са:

  • определяне размер на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от Находище на минерална вода „Варвара“;
  • осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите;
  • разширяване на възможностите за ползването на минералната вода чрез задоволяване на все по-разнообразни обществени и бизнес цели.

Проектът за Тарифа е изготвен в продължение на държавната политика за насърчаване на по-доброто усвояване на природния ресурс и предоставената на органите на местно самоуправление възможност самостоятелно да определят визията на развитие на този сектор.

Подробно с МОТИВИТЕ и ПРОЕКТА на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години може да се запознаете тук.