Новини

ПОКАНА ЗА ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 АВГУСТ 2020

  • Печат

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на девето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

31.08.2020 г. /понеделник/ от  13:30 часа в залата на Общински театър "Възраждане" при следния проект за: