Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември се цели

да се създадат условия и предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи сферата на животновъдството.

Подробно с МОТИВИТЕ и ПРОЕКТА на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември може да се запознаете тук.