Новини

ПОКАНА ЗА ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 6 ОКТОМВРИ 2020

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и уведомление от ОИК Септември с вх. №316/29.09.2020 г., че с Решение №244/28.09.2020 г., има избран кмет на Община Септември, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква Тържествено заседание на общинските съветници и трето извънредно  заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

06.10.2020г./вторник/ от  11:30 часа в залата на Общински съвет - Септември при следния проект за: