Новини

НА 30 СЕПТЕМВРИ 2020 СЕ ПРОВЕДЕ ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 30 септември 2020 година се проведе десетото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.