Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

С приемането на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на Община Септември ще се регламентират правилата за издаване на картите за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, както и определянето на общите изисквания, правилата и нормативите за достъпна среда и ползването и от хора с увреждания.

Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уредба и обществените отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания.

Подробно с мотивите и проекта на наредбата може да се запознаете тук.