Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Настоящето изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация се налага поради необходимостта от синхронизирането му с действащото законодателство относно статута и правомощията на общинските съветници и председателя на общинския съвет и провеждането на заседания от разстояние при обявено извънредно положение и др. вид извънредна обстановка.

Подробно с Мотивите и Проекта на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрацияможе да се запознаете тук.