Новини

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ОТМЕНЯ НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №679/28.03.2017 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕП

С Решение №752/07.10.2020 г. Административен съд - Пазарджик отменя Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември, приета с Решение №679/28.03.2017 г. на Общински съвет - Септември.