Новини

Покажи брой 
ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 ОКТОМВРИ 2021
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ТБО ПРЕЗ 2022 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТБО ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 22 ОКТОМВРИ 2021
НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021 СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДАСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
НА 20 СЕПТЕМВРИ 2021 СЕ ПРОВЕДЕ ЕДИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021
ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2021
ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОМИСИИ НА 24 СЕПТЕМВРИ 2021