Новини

НА 30 ДЕКЕМВРИ 2020 СЕ ПРОВЕДЕ ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 30 декември 2020 година се проведе тринадесетото редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.