Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2021 Г.

  • Печат

На основание чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта е необходимо разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2021 г.  

Целта на разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2021 г. е да се създадат реални възможности младите хора да се изявяват и реализират своите качества и талант.

Подробно с Мотивите и Проекта на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2021 г. може да се запознаете тук.