Новини

ПОКАНА ЗА ЧЕТИРИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ЯНУАРИ 2021

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на четиринадесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

28.01.2021 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в залата на Общински театър „Възраждане“, при следния проект за: