Новини

ПОКАНА ЗА ПЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 ФЕВРУАРИ 2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на петнадесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

26.02.2021 г. /петък/ от 13:30 часа в залата на Общински театър „Възраждане“, при следния проект за: