Новини

ПОКАНА ЗА СЕДЕМНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 МАЙ 2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на седемнадесето редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

28.05.2021г.  от 13:30 часа в Народно Читалище „Отец Паисий 1910“, при следния проект за: