Проекти на нормативни актове

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2022 година

МОТИВИ към ПРОЕКТ на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2022 година
[Дата на публикуване - 08 юли 2021 г.]

ПРОЕКТ на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Септември за 2022 година
[Дата на публикуване - 08 юли 2021 г.]