Проекти на нормативни актове

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2021 г.

Мотиви към Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2021 година
[Дата на публикуване - 17 март 2020 г.]

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2021 година
[Дата на публикуване - 17 март 2020 г.]