Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември

Справка за постъпили предложения и становища относно ПРОЕКТ на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември
[Дата на публикуване - 04 август 2020 г.]

МОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември
[Дата на публикуване - 15 юни 2020 г.]

ПРОЕКТ на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община Септември
[Дата на публикуване - 15 юни 2020 г.]