Проекти на нормативни актове

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация

 

 Справка за постъпили предложения и становища относно ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Дата на публикуване - 23 юли 2020 г.]

МОТИВИ към ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Дата на публикуване - 16 юни 2020 г.]

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация
[Дата на публикуване - 16 юни 2020 г.]