Проекти на нормативни актове

Проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години

Справка за постъпили предложения и становища относно ПРОЕКТ на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 04 август 2020 г.]

МОТИВИ към ПРОЕКТ на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 19 юни 2020 г.]

ПРОЕКТ на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години
[Дата на публикуване - 19 юни 2020 г.]

Ценова обосновка на определените тарифи за такса водовземане от находище за минерална вода "Варвара" на територията на община Септември
[Дата на публикуване - 19 юни 2020 г.]