Проекти на нормативни актове

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември

МОТИВИ към ПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 27 август 2020 г.]

ПРОЕКТ на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Септември
[Дата на публикуване - 27 август 2020 г.]