Проекти на нормативни актове

Проект на Общинска програма за закрила на детето в община Септември за 2021 г.

Мотиви към Проект на Общинска програма за закрила на детето в община Септември за 2021 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2021 г.]

Проект на Общинска програма за закрила на детето в община Септември за 2021 г.
[Дата на публикуване - 15 февруари 2021 г.]