Проекти на нормативни актове

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021 – 2025

МОТИВИ към ПРОЕКТ на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021 – 2025
[Дата на публикуване - 06 юли 2021 г.]

ПРОЕКТ на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Септември 2021 – 2025
[Дата на публикуване - 06 юли 2021 г.]