РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОТМЕНЕНИ

Няма такива към момента.