РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №4 от заседанието, проведено на 12.12.2019 г.

РЕШЕНИЕ №25/12.12.2019 г.
[Дата на публикуване - 13 декември 2019 г.]

Относно: Конституиране на Община Септември като Граждански  ищец по НОХД № 4078/2019 г. на СпНС