РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

Решения, взети с Протокол №23 от заседанието, проведено на 13.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ №504/13.04.2021 г.
[Дата на публикуване - 14 април 2021 г.]

ОТНОСНО: Конституиране на Община Септември като Граждански ищец по Наказателно дело от общ характер № 881/2021 г. на Специализиран наказателен съд