Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  • Печат

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателите на постоянните комисии свикват заседания на 23 и 24 октомври 2018 г.