Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

На проведено редовно заседание на Местната комисия за обществен ред и сигурност към община Септември се обсъди в детайли Наредбата  за поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Септември и с цел прецизиране на някои от членовете в Наредбата, комисията взе решение тя да бъде изменена и допълнена.

С мотивите за изменение и проекта на наредбата може да се запознаете тук