Новини

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ОТМЕНЯ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 40, АЛ. 1, Т. 30 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

С Решение №77/22.02.2019 г. Административен съд - Пазарджик отменя разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември