Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

Във връзка с изменение на ЗУО, Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали се налага синхронизиране на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Септември с действащата нормативна уредба от по-висша степен.

По-подробно с мотивите за приемане на нова наредба и проекта й може да се запознаете тук.