Новини

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

  • Печат

Този проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Септември е изготвен на основание чл. 45а  от Закона за общинската собственост.

С мотивите за приемане и проекта за изменение и допълнение на наредбата може да се запознаете тук.