Новини

ПОКАНА ЗА ВТОРО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ НА 12 ДЕКЕМВРИ 2019

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на второ извънредно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

12.12.2019г. /четвъртък / от  17:00 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: