Новини

ПОКАНА ЗА ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на второ редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

19.12.2019г. /четвъртък/ от  13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: