Новини

НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На заседание на Общински съвет Септември, проведено на 30.01.2020 г., бе приет нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Септември и взаимодействието му с общинската администрация.

С новия правилник може да се запознаете тук.