Новини

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2020 Г.

На основание член 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. е необходимо разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2020 г. 

В тази връзка се налага планиране на младежката политика на местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.

Целта на разработването на Общински годишен план за младежта в община Септември за 2020 г. е да се създадат реални възможности младите хора да се изявяват и реализират своите качества и талант.

С мотивите за приемане и проекта на плана може да се запознаете тук.