Новини

ПОКАНА ЗА ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27 ФЕВРУАРИ 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на четвърто редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

27.02.2020 г. /четвъртък/ от  13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за: