Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

  • Печат

Настоящето изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация се налага поради необходимостта от синхронизирането му с действащото законодателство относно мерките и действията по време на обявено извънредно положение в страната по чл. 84 т. 12 от Конституцията на Република България, както и необходимостта от осигуряване възможност за ефективна работа на съвета и комисиите по време на извънредно положение.

Изменението, в сила от 09.04.2020 г., на разпоредбата на чл.6а ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. и за преодоляване на последиците създаде възможност за общинския съвет и неговите комисии по време на извънредно положение да провеждат заседания от разстояние, като се осигури пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, както и да се приемат решения неприсъствено.

Подробно с Мотивите и Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет на Община Септември и взаимодействието му с общинска администрация може да се запознаете тук.