Новини

ПРОЕКТ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „ВАРВАРА“, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ДЪРЖАВАТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОК ОТ 25 ГОДИНИ

Приемането на Тарифата за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Септември цели да се регламентира таксата за минерална вода, от която ще се сформират приходи и финансова устойчивост на общината.

Предлагания проект на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години цели да бъде определен размера на таксата за водовземане и ползване на минерална вода от Находище на минерална вода „Варвара“, както и таксите, които ще се заплащат при издаването на съответните разрешителни.

Целите, които се поставят, с приемането на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, са:

  • определяне размер на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от Находище на минерална вода „Варвара“;
  • осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на водите;
  • разширяване на възможностите за ползването на минералната вода чрез задоволяване на все по-разнообразни обществени и бизнес цели.

Проектът за Тарифа е изготвен в продължение на държавната политика за насърчаване на по-доброто усвояване на природния ресурс и предоставената на органите на местно самоуправление възможност самостоятелно да определят визията на развитие на този сектор.

Подробно с МОТИВИТЕ и ПРОЕКТА на Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години може да се запознаете тук.