Новини

ПОКАНА ЗА СЕДМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 ЮНИ 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на седмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

29.06.2020 г. /понеделник/ от  13:30 часа в залата на Общински театър "Възраждане" при следния проект за: