Новини

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА 29 ЮНИ 2020 Г.

  • Печат

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на седмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

 

29.06.2020 г. /понеделник/ от  13:30 часа в залата на Общински съвет при следния проект за:

С допълнителните точки към дневния ред на сесията може да се запознаете тук.