Новини

ПОКАНА ЗА ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30 ЮЛИ 2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на осмо редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на 

30.07.2020 г. /четвъртък/ от  13:30 часа в залата на Общински театър "Възраждане" при следния проект за: