Новини

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПРАВНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИИ НА 20 СЕПТЕМВРИ 2021

На основание чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Септември и взаимодействието му с Общинска администрация, председателите на правната и икономическата комисии свикват заседания на 20 СЕПТЕМВРИ 2021 г.