Новини

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

Действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги не отразява в достатъчна степен промените в законите и другите нормативни актове.

Измененията и допълненията целят синхронизирането на Наредбата с действащата към момента законова рамка, както и прецизиране на текстовете чрез стилистична промяна.

Подробно с мотивите за изменение и допълнение на Наредбата може да се запознаете тук.