Новини

ПОКАНА ЗА ДВАДЕСЕТ И ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 29 ОКТОМВРИ 2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, зам. председателят на Общински съвет гр. Септември свиква общинските съветници на двадесет и второ редовно заседание на Общински съвет - Септември, което ще се проведе на

29.10.2021 г. (петък) от 16:00 часа Народно Читалище „Отец Паисий 1910“ (обновеното кино),при следния проект за: