Новини

НА 29 ОКТОМВРИ 2021 СЕ ПРОВЕДЕ ДВАДАСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ

На 29 октомври 2021 година се проведе двадесет и второто редовно заседание на Общински съвет гр. Септември.

Взетите решения може да видите тук.