Новини

ВТОРО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИТЕ РЕДОВЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 26 НОЕМВРИ 2021

Допълнителни точки към дневните редове на заседанията на постоянните комисии на 26 НОЕМВРИ 2021 г.